40+ Caravanpark voor rust en privacy. Putsebaan 30, Huijbergen. Tel 0164-642359
Privacystatement & Cookiemelding

Wij van caravanpark Staartse Duinen houden ons te allen tijde aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de op 25 mei 2018 nieuw ingegane wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De aan ons doorgegeven gegevens zullen nooit verstrekt woren met derden partijen en alleen gebruikt worden ten behoeven van de bedrijfsvoering van de Staartse Duinen.

Staartse Duinen maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Staartse Duinen maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Voor dit geanonimiseerde gebruik van Google Analytics worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst.

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacystatement terecht bij het beheer van de Staatse Duinen. De contactgegevens staan vermeld op de website onder de ''contact'' button.

Staartse Duinen kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de gestelde vraag/gemaakte opmerkingen.
- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Staartse Duinen denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website/prettigere communicatieve ervaring voor de klant.

De gegevens die de bezoeker aan Staartse Duinen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en wanneer niet langer noodzakelijk vernietigd.

Staartse Duinen is gerechtigd de inhoud van de Privacystatement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.